Mer om oss

Smensgård Entreprenad

ROT-avdrag

På Smensgård Entreprenad, så kan man få hjälp vare sig man är privatperson eller företag. Om man råkar vara en privatperson, så kan man använda sig av det så kallade ROT-avdraget, vilket är en skattefinansierad reform, som i skrivande stund ger alla privatpersoner möjlighet att dra av 30 procent på alla arbetskostnad, då de anlitar en firma som vår. Om du är mer intresserad av hur detta rent praktiskt går till, så kan du kontakta oss på Smensgård Entreprenad. Vi har god kännedom om ROT-avdraget.